لایحه رتبه‌بندی معلمان در جلسه امروز هیأت دولت به ریاست رئیس‌جمهوری تصویب شد. این لایحه برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

به گزارش خسروشاه نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت‌های تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی، افزایش کیفیت عملکرد معلمان و استقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی، از اهداف این لایحه است.

هیأت وزیران همچنین با هدف ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران این صنعت با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول / پروپیلن، آئین‌نامه «احداث واحدهای میان دستی و پایین دستی پتروشیمی با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی برای انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با رویکرد آمایش سرزمینی و ایجاد اشتغال پایدار» را به تصویب رساند.

مطابق این آئین نامه و نظر به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولید در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و با هدف انتقال پروپیلن تولیدی به داخل کشور با اولویت رفع نیاز داخلی و کاهش واردات مشتقات آن، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و احداث تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد اقدام می‌کند.

همچنین نحوه بهره‌برداری، تعمیرات، بازسازی و حفاظت فیزیکی از خطوط انتقال، تأسیسات و مخازن اختصاصی و تأسیسات بارگیری پروپیلن در انتهای خط انتقال از تاریخ شروع بهره‌برداری به صورتی که هیچ گونه هزینه مالی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تحمیل نگردد، تعیین می‌شود.