آدرس دفتر: خسروشاه، فلکه اصلی، مجتمع اداری رضوی، طبقه سوم، واحد آخر.

پست الکترونیکی: info@khosroshahnews.ir

تلفن: ۳۳۳۳۳۳۳۳۳- (۰۴۱)