بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با سفر به جده عربستان سعودی در نشست سران اتحادیه عرب شرکت کرد.

به گزارش خسروشاه نیوز، این نخستین سفر بشار اسد به سعودی و اولین حضور او در این نشست بعد از ۱۲ سال است.

وی در ابتدای حضور در محل برگزاری نشست، با استقبال رسمی و خوش و بش شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی روبه رو شد.

مهمترین ویژگی نشست سران اتحادیه عرب، بازگشت بشار اسد در این نشست است.

چندی پیش بعد از ۱۰ سال، تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب برطرف شد و سوریه به این سازمان بازگشت.