۱۷ بهمن ۱۳۹۹ پایگاه خبری خسروشاه نیوز
شجاعی مردد برای ادامه سرمربیگری ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

شجاعی مردد برای ادامه سرمربیگری

به نظر می رسد سرمربی-بازیکن تراکتوری ها برای ادامه روند فعلی بسیار مردد شده است.

وابستگی دردسرساز تراکتور به عباس زاده ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

وابستگی دردسرساز تراکتور به عباس زاده

این روزها اگر عباس زاده گل نزد، قرار نیست کس دیگری برای تراکتور گل بزند.

آمریکا به بهانه امتیاز دنبال اجماع‌ اروپا و شورای امنیت علیه ایران است ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

آمریکا به بهانه امتیاز دنبال اجماع‌ اروپا و شورای امنیت علیه ایران است

امام جمعه تبریز گفت: آمریکا می‌خواهد براساس امتیارات ناچیز و برای واداشتن ایران به انفعال روی به اجماع‌سازی با اروپا و شورای امنیت و آژانس آورده است.