این روزها اگر عباس زاده گل نزد، قرار نیست کس دیگری برای تراکتور گل بزند.

به گزارش خسروشاه نیوز، محمدرضا عباس زاده در شرایطی به تراکتور پیوست که خیلی ها این انتقال را مورد نقد قرار داده و باشگاه تراکتور را بابت آن مواخذه می کردند. مهاجم شمالی تراکتور اما خیلی زود پاسخ منتقدین را داد و با گل های حساسی که به ثمر رساند، بعد از مدت ها این تیم را صاحب مهاجمی گلزن کرد.

در روزهایی که عباس زاده روی دور گلزنی قرار گرفته بود، تراکتور هم خوب نتیجه می گرفت و صدر را نشانه رفته بود، عادت به گلزنی های عباس زاده اما کار دست تراکتوری ها داد به گونه ای که آنها به جز مهاجم گلزن شان، گویا بازیکن دیگری ندارند که برایشان گلزنی کند! این عادت باعث شده تا در دو هفته اخیری که عباس زاده در گلزنی ناکام بوده، مقابل گل های زده تراکتور، یک خط تیره را شاهد باشیم.

داشتن یک مهاجم گلزن و خطرناک، نعمت بزرگی است اما وابستگی بیش از حد به گلزنی تنها یک بازیکن نمی تواند عواقب مناسبی در پی داشته باشد. تراکتوری ها باید به خوبی این نکته را مورد توجه قرار دهند و برای روزهایی که عباس زاده در گلزنی ناکام بوده نیز برنامه هایی داشته باشند چرا که نمی توان همیشه روی نبوغ یک بازیکن حساب باز کرد.