با مثبت اعلام شدن تست کرونا، استاندار آذربایجان‌شرقی تحت قرنطینه و مراقبت خانگی قرار گرفت.

به گزارش خسروشاه نیوز، موج چهارم کرونا که گویی دامنه وسعت گسترده‌ای داشته و محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان‌شرقی را هم به دام انداخته است.

حال عمومی استاندار آذربایجان‌شرقی مساعد بوده و حدود ۱۵ روز در قرنطینه به سر خواهد برد.

محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان‌شرقی در آخرین جلسه کاری رسانه‌ای خود بیست و پنجم فروردین در ارتباط تصویری با استاندار ترابوزان ترکیه، به بررسی توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی پرداخت.