فرماندهی انتظامی بخش خسروشاه با همکاری پلیس آگاهی استان، سه باند حرفه‌ای سارق کابل برق را در سه عملیات مجزا شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خسروشاه نیوز،فرماندهی انتظامی بخش خسروشاه با همکاری پلیس آگاهی استان، سه باند حرفه‌ای سارق کابل برق را در سه عملیات مجزا شناسایی و دستگیر کردند.

سارقان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه قضایی شده‌اند.

سارقان کابل‌های برق در خسروشاه، باعث قطعی برق در نقاط مختلف شهر شده بودند.