وزیر امور خارجه گفت: توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در انطباق با بند ۳۶ برجام است چراکه رئیس‌جمهور آمریکا هنوز نقض از سوی ایالات متحده را متوقف نکرده است.

به گزارش خسروشاه نیوز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی گفت: به الزام قانون، ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کردیم.

ظریف افزود: این اقدام کاملاً در انطباق با بند ۳۶ برجام است، چراکه رئیس‌جمهور آمریکا هنوز نقض از سوی ایالات متحده را متوقف نکرده است و سه کشور اروپایی به عدم رعایت تعهداتشان ادامه می‌دهند.

وی با بیان اینکه تفاهم با گروسی نشان‌دهنده حسن نیت ماست، گفت: تمام اقدامات جبرانی بازگشت‌پذیر هستند.