کلینیک روانشناسی نیک مهر - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کلینیک روانشناسی نیک مهر - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
بررسی روابط بین والدین و فرزند پیرامون قتل بابک خرمدین 09 خرداد 1400

بررسی روابط بین والدین و فرزند پیرامون قتل بابک خرمدین

در جریان تحولات اتفاق افتاده در دهه های اخیر در کشورمان ،ارزش های اخلاقی میان فرزندان و والدین بسیار متفاوت شده است، به صورتی که میتوان گفت بخشی از جوانان با الگو گیری از فرهنگ غرب، اعتقادات و سنت های خانواده خود را زیر سوال می برند.