در جریان تحولات اتفاق افتاده در دهه های اخیر در کشورمان ،ارزش های اخلاقی میان فرزندان و والدین بسیار متفاوت شده است، به صورتی که میتوان گفت بخشی از جوانان با الگو گیری از فرهنگ غرب، اعتقادات و سنت های خانواده خود را زیر سوال می برند.

طی بررسی انجام شده در کلینیک روانشناسی نیک مهر ،در حال حاضر تفاوت اصول اخلاقی میان نسل ها جزء پر چالش ترین مسائل در جامعه است. این جامعه شامل محیط کاری، محل تحصیل وعلی الخصوص خانواده می باشد که میتواند شامل تفاوت در نگرش به مسائل دینی ،اجتماعی، جنسی ، ازدواج و حتی مسائل جزئی تر یا کلی تر باشد.

در جریان تحولات اتفاق افتاده در دهه های اخیر در کشورمان ،ارزش های اخلاقی میان فرزندان و والدین بسیار متفاوت شده است، به صورتی که میتوان گفت بخشی از جوانان با الگو گیری از فرهنگ غرب، اعتقادات و سنت های خانواده خود را زیر سوال می برند.

بحران روابط بین نسل ها

طی تحقیقات انجام شده توسط یک روانشناس خوب در تهران ، این تفاوت در اکثر خانواده های ایرانی وجود داشته، اما در غالب موارد به مرحله بحرانی نمی رسد. در جریان بررسی ها بیشترین اختلاف نظر در بحث دوستی دختر با پسر مطرح بوده، وکمترین اختلاف در مورد دوستی با همجنس مطرح شده است.

پیرو اعلام نظر یک روانشناس کودک در برخی مواقع این تعارضات موجبات ترک خانواده را فراهم نموده است.جوان امروزی خود را ملزم به زندگی کردن در چهارچوب عقاید گذشتگان خود نمی بیند، کمترین اتفاق نظر در مواردی نظیر معاشرات قبل ازدواج ، ازواج با فرد مورد تایید خانواده و رفتارهای مذهبی وجود دارد.

کلنیک روانشناسی نیک مهر

کلنیک روانشناسی نیک مهر

قتل رومینا اشرفی توسط پدر، یکی از نمونه های بازر این ناهنجاری به شمار می رود

دختری ۴۱ساله که وارد رابطه با جنس مخالف شده و تصمیم به ایستادگی در مقابل سنت های خانواده گرفته و پدری با تعصب به اعتقادات شخصی که قادر به درک مسائلی خارج از چهارچوب خود نبوده، و در نهایت تقاص این اختلاف نظر با پایان دادن به زندگی دختر پس داده شده است.

طی اظهار نظر چندین روانشناس خوب ،در حال حاضر تعصب بی جا از دلایل اصلی قتل های خانوادگی می باشد، در برخی مناطق کشور برخورد نا مناسب با افراد خانواده به بهانه تعصب و رد شدن از خط قرمزها، به یک فرهنگ در آن مناطق تبدیل شده است و افراد بابت انجام آن رفتار ها متهم به رفتار بیمار گونه نمی شوند و به صورت کاملا موجه خود را دنباله رو سنت ها و فرهنگ آن منطقه می دانند.

دگرگونی های اتفاق افتاده در سال های گذشته نشان از آن دارد که جوانان در جریان وسیعی از اطلاعات قرار گرفته و داده های خود را به روز میکنند، که این امر موجب ایجاد ارزش های نو گردیده است. اختلاف نسلی به معنای عدم توافق بر سر انتظارات ، ارزش ها و نگرش ها در جنبه های مختلف زندگی بوده

بررسی جامعه آماری در کلینیک روانشناسی

طی تحقیقات انجام شده در کلینیک روانشناسی نیک مهر مشخص گردید ۰۶درصد از جامعه آماری مورد بررسی ابراز به نداشتن تفاوت و همسو بودن با خانواده کرده اند و تنها ۲۲درصداعتقاد به تفاوت دیدگاه، نگرش و ارزش ها داشته اند. تحلیل های انجام شده نشان داده که تفاوت های بین نسلی به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول اشاده به تفاوت های ارزشی عمومی دارد و دسته دوم به تفاوت های ارزشی خاص تر اشاره دارد که مورد اهمیت بیشتری قرار دارند ،در بیانی دیگر اختلاف نظر در برخی زمینه بیشتر و در برخی زمینه ها کمتر بوده است.

رفتار دموکراتیک خانواده تاثیر به سزائی در کاهش حجم اختلافات و در نهایت بهبود و ایجاد احساس نزدیکی بین نسل ها دارد .در جریان تحقیقات یک روانشناس کودک مشخص گردید در واقع تفاوت زمانی نمود پیدا میکند که والدین و فرزندان در مسیر تفهیم یکدیگر تلاشی نمی کنند که این موضوع منجر به تعمیق تعارض ها و مشکل دار شدن روابط بین خانواده میشود.

از جمله مواردی دیگری که میتوان به آن اشاره کرد موضوع قتل بابک خرمدین توسط والدین می باشد. خانواده ای که ظاهراً پذیرای هیچ گونه رفتار خارج از سنت های خود نبوده و طی سالیان متمادین به این تفکر تعصب آمیز و در هم آمیخته با جنون پا فشاری نموده تا جایی که پس از بازخورد های وسیع و حجم بالای انتقادات بر کردار خود مهر تایید می زنند.

درمان پرخاشگری کودکان

لذا در جهت بهبود شرایط و تلاش در عدم تکرار نمونه های مذکور راه حل های روانشناسی شده ذیل پیشنهاد می گردد:

– الزام انتقال نحوه نگرش و ارزش ها با راهنمایی یک روانشناس خوب ، به صورت مستدل از خانواده به فرزندان- عدم پافشاری والدین به سنت هایی که در حال محو شدن از سطح جامعه هستند.
– با توجه به جهانی شدن بحث توجهات به فرهنگ ، شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی میبایست سعی در آموزش برای رفع فاصله نسل ها داشته باشند.
– در جهت درمان پرخاشگری کودکان آموزش و پرورش به عنوان سیستم آموزشی اصلی کشور ، اصول آموزشی مقتضی هر زمان را در اختیار جامعه قرار دهد.
– ابراز نظر با استفاده از شیوه گفتگو های متقابل متناسب با شرایط سنی ، تاثیر مناسبی در بهبود روند تصمیم گیری جوانان دارد.