کاربری های غیرمجاز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کاربری های غیرمجاز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز در آذربایجان شرقی 05 بهمن 1399
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد؛

قلع و قمع تغییر کاربری های غیرمجاز در آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر اولویت پیشگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز بر قلع و قمع اماکن غیرقانونی احداث شده در زمین های کشاورزی تاکید کرد.