مقصود ارفعی خسروشاهی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
مداحی شغل نیست عشق است/ به معلمی و مداحی خود افتخار میکنم ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
حاج مقصود ارفعی خسروشاهی در گفتگو با خسروشاه نیوز:

مداحی شغل نیست عشق است/ به معلمی و مداحی خود افتخار میکنم

حاج مقصود ارفعی خسروشاهی مداح و شاعر اهل بیت عصمت و طهارت معتقد است، جوانان قبل از ورود به عالم مداحی باید شرایطی را رعایت کنند. وی آینده مداحی خسروشاه را با وضعیت فعلی و جهت گیری های موجود خوب نمی داند!