حمید عبداللهی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
در سال ۱۴۰۰ تراکتور نوین را خواهید دید ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
حمید عبداللهی:

در سال ۱۴۰۰ تراکتور نوین را خواهید دید

مربی تراکتور عقیده دارد که تیمش برای تبدیل شدن به آن چه که کادر فنی در نظر دارد به زمان بیشتری نیاز دارد.