آذربایجان - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آذربایجان همچون گذشته جریان ساز خواهد بود ۰۱ اسفند ۱۳۹۹
متفکر آزاد با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب:

آذربایجان همچون گذشته جریان ساز خواهد بود

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: آذربایجان همچون گذشته جریان ساز خواهد بود و در حقیقت فرمایشات رهبر انقلاب وظیفه ما را سنگین تر کرده است.