شوراهای شهر به عنوان مهمترین عامل اداره هر شهر ، می‌توانند تضمین کننده منافع شهروندان باشند و نقش مهمی در بهبود عملکرد شهری بازی کنند .

به گزارش خسروشاه نیوز؛ محوریت شورا در نظام اسلامی بر مبنای پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به مشارکت اجتماعی است.

مشارکت اجتماعی را می‌توان به معنای حضور جدی، فعال، آگاهانه مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی دانست.
یکی از ابعاد مشارکت اجتماعی مشارکت درمدیرت شهری می‌باشد.

مدیریت شهری، مفهوم نوینی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مطرح شدن شورا‌ها در فصل هفتم قانون اساسی وارد گفتمان سیاسی و اجتماعی جامعه ایران شد.

شورای شهر به عنوان نماد مشارکت مردم در اداره شهر با مشارکت دادن مردم مومن و متخصص، زمینه رشد و شکوفایی شهر‌ها را فراهم می‌آورند.

تصور عمومی که از شورای شهر در ایران وجود دارد آن را محدود به نظارت بر عملکرد شهرداری قلمداد می‌کند.

حال آن که مسئله مدیریت شهری فراتر از امور شهرداری و شامل کلیه مسائل مربوط به یک شهر اعم از گسترش کالبدی، توسعه فضای سبز، امکانات رفاهی و تفریحی و سایر موارد مربوط به شهر می‌شود.

امروزه شهر‌ها به عنوان مرکز تمرکز جمعیت و عمده‌ترین بازیگران اقتصاد ملی نیازمند بهبود مدیریت شهری هستند.
بهبود مدیریت شهری به تثبیت رشد اقتصادی، ثبات سیاسی، افزایش مشارکت شهروندان، فقر زدایی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک می‌کند.

شورا‌های شهر می‌توانند با جلوگیری از تراکم انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهر‌ها، مانع توسعه نامتوازن شهر‌ها شوند و به پویایی شهر کمک کنند.

اعضا شورا‌های شهر، باید بتواند نقاط ضعف و قوت شهر خودرا شناخته و با تقویت پتانسیل‌های نهفته درهر شهر، آن را به مزیت‌های قابل اتکایی در اقتصاد کشور تبدیل کنند و در نهایت توسعه ملی را بهبود بخشند.

مدیر شهری مسئول ارتقا قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است.

مهمترین وظایف شورا‌های شهر

۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

۲- بررسی و شناخت کمبود‌ها، نیاز‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهاد‌های اصلاحی و راه حل‌های کاربردی برای آن‌ها

۳ – برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی

۴-همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۵ – تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۶-. تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری

۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذیربط.

۸ – تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۹ – نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۰- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

۱۱ – نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

۱۲ – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۱۳ – نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضا‌های سبز و تاسیسات عمومی شهر

۱۴ – وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیر‌های تاسیسات شهری

۱۵ – تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

۱۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی

۱۷ – نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری

شوراها به عنوان فراگیرترین و گسترده ترین نهاد مردمی ، درعرصه های تصمیم گیری ، نظارتی و مدیریتی نقش آفرینی می کنند .

  • منبع خبر : صدا و سیما