اداره حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌شرقی با اشاره به افزایش دمای هوا و افزایش تراکم گیاهی، درباره احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های استان هشدار داد.

به گزارش خسروشاه نیوز، با توجه به کاهش چشمگیر نزولات جوی در سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال جاری و احتمال افزایش بروز آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی در سطح مناطق استان، سازمان محیط آذربایجان شرقی جهت پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات ناشی از این امر، هشدارهایی صادر کرد.

متن هشدارها به شرح ذیل است:

۱- از رها سازی مواد شیشه ای (نظیر انواع بطری های شیشه ای و پلاستیکی)ف خرده شیشه و اشیا مشابه در داخل جنگل ها و مراتع خودداری شود. چرا که این شیشه ها همانند عدسی ذره بین عمل کرده و موجب اشتعال کف جنگل ها و کانون های آتش در مناطق ایجاد می کنند.

۲- در صورت استفاده از منقل، اجاق ذغالی و چوبی خاکسترهای اضافی به محیط تخلیه نشود. چرا که موجب آتشز سوزی علوفه و مواد قابل اشتعال کف جنگل ها می شود.

۳- به هیچ وجه در داخل جنگل هاو مراتع آتش روشن نکرده و در مواقع ضروری از سطوح بدون پوشش گیاهی استفاده کرده و اجاق را با سنگ محصور کنید.

۴- افرا در صورت استفاده نکردن از آتش، از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کرده و هیچ گاه خاکسترهای اجاق را بدون اطمینان از خاموش شدن کامل (بوسیله آب یا مدفون کرن با خاک) رها نکنند.

۵- از پرت کردن ته سیگار یا چوب کبریت استفاده شده در طبیعت و مکان های مستعد آتش سوزی جدا خودداری شود.

۶- از سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزارع خودداری کرده و از آتش و مشعل به عنوان منبع روشنایی در جنگل ها و مراتع در هنگام راهپیمایی های شبانه استفاده نشود.

۷-از بازی کودکان به ویژه در مناطق جنگلی و مرتعی جلوگیری و از حرکات نمایشی و تفریحی بوسیله آتش در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری شود.

۸- افراد از تیراندازی هوایی و یا با هدف مشخص در مناطق جنگلی ومرتعی خودداری کنند.

۹- هنگامی که موتور خودرو داغ است (پس از طی مسافت های طولانی) از توقف در مناطق مستعد آتش سوزی پرهیز کرده و پس از اطمینان از خنک شدن موتور اتومبیل در محلی عاری از پوشش گیاهی به محل کمپ انتقال داده شود.