طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، سرپرست اداره ورزش و جوانان خسروشاه منصوب شد.

به گزارش خسروشاه نیوز، طی حکمی از سوی ایوب بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی،موسی رحیم زاده به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان خسروشاه منصوب شد.

در حکم سرپرستی او آمده است:

با توجه به تخصص و تعهد شما در حوزه ورزش و جوانان، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست اداره ورزش و جوانان بخش خسروشاه منصوب می شوید.

همکاری و هماهنگی با رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز در جهت پیشبرد اهداف ورزشی و امور جوانان از اهم مورد انتظار اینجانب خواهد بود و امید آن دارد به یاری ایزد منان در پیشبرد امور محوله موفق باشید.