پاکبانان خسروشاه با حضور در مرکز بهداشت، واکسن کرونا دریافت کردند.

به گزارش خسروشاه نیوز، پاکبانان شهرداری خسروشاه قبل از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۸ فروردین) واکسن کرونا دریافت کردند.

پیش از این رسول کریمیان شهردار خسروشاه در مصاحبه با خسروشاه نیوز از پیگیری های لازم برای واکسیناسیون پاکبانان خسروشاه خبر داده بود.