سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: بسیار متاسفم برای کسی که با تبلیغ رای مردم را جلب و خود را امین می‌داند بعد به سرباز سیلی می‌زند، سیلی زدن به سرباز سیلی زدن به امنیت ملی کشور است.

به گزارش خسروشاه نیوز، سردار شکارچی گفت: در هیچ جای دنیا درباره مباحث امنیتی به این شکل که برخی دوستان صحبت می کنند، سخن گفته نمی شود از سوی دیگر برخی سخن از مناظره در این خصوص می زنند مگر امنیت ملی جای مناظره است؟ بسیار متاسفم برای کسی که با تبلیغ رای مردم را جلب و خود را امین می‌داند بعد به سرباز سیلی می‌زند، سیلی زدن به سرباز سیلی زدن به امنیت ملی کشور است.

وی ادامه داد: آن اتفاقاتی که در بابل رخ داد نیز در شان ایران نبود و کسی حق ندارد حتی با عنوان بازپرس رفتاری نامناسب با سربازان داشته باشد البته به ما قول رسیدگی داده بودند و ما از روند برسی این موضوع گله مندیم.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: نمایندگان مجلس که خود قانون گذار هستند چگونه قانون را زیر پا گذاشته و به سربازان سیلی می زنند.

سردار شکارچی گفت: کسی با دست اندازی به امنیت و قدرت بازدارندگی کشور نباید به دنبال پیروزی در انتخابات باشد مردم نیز باید این مهم را مد نظر قرار دهند.