اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر خسروشاه در سال سوم فعالیت ششمین دوره شورا مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیور، انتخابات هیات رئیسه سال سوم دوره ششم شورای اسلامی شهر خسروشاه عصر روز سه شنبه برگزار شد.

بر اساس این انتخابات حسین یاری به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر خسروشاه در سال سوم انتخاب شد.

همچنین ترکیب سایر اعضای هیئت رئیسه سال سوم شورای اسلامی شهر خسروشاه به شرح زیر انتخاب شد:

نادر جباریلر: نائب رئیس
محمد مقصودی: منشی اول
ستار هاشمی: منشی دوم
حمید داوری: خزانه دار