سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی فرصت مغتنمی است که مسئولین خسروشاه نیاید از کنار آن به سادگی عبور کنند.

خسروشاه نیوز؛ سعید خسروشاهی: رئیس جمهور در دومین دور سفرهای استانی خود روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۸ و ۱۹خرداد) به آذربایجان شرقی سفر خواهد کرد.

طبق برنامه ریزی های انجام شده، انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان نمایده تام الاختیار رئیس جمهور در خسروشاه حضور خواهد یافت.

حضور معاون رئیس جمهور در خسروشاه فرصت مغتنمی است که باید از آن برای طرح مطالبات بیشترین استفاده را کرد.

تبدیل خسروشاه به شهرستان مهمترین و اولویت دارترین موضوع و مطالبه ای است که می تواند در این سفر از طرف مردم و مسئولین مطرح شود تا در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود.

قطعا طرح این مطالبه تاثیر بسزایی در روند تبدیل خسروشاه به شهرستان داشته و می تواند اقدامی تاریخی برای این شهر محسوب شود.

فاضلاب شهری، تکمیل نهضت ملی مسکن، رسیدگی به مرکز بهداشت برای افزایش ارائه خدمات از جمله مطالبات مهم دیگری است که باید توسط مسئولین از دولت مورد پیگیری قرار گیرد.

  • نویسنده : سعید خسروشاهی