محمدحسین فرهنگی: مشکل اساسی تامین اجتماعی #خسروشاه آمار مشمولان است

به گزارش خسروشاه نیوز ، محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خسروشاه نیوز اظهار داشت که کمیسیون اقتصادی مجلس کارهایی را در مورد سهام عدالت و بازماندگان از سهام عدالت شروع کرده است.

اصلی ترین دلیل عدم ارائه خدمات کامل از طرف تامین اجتماعی در خسروشاه، که باعث به طول انجامیدن آن شده است، وجود مشکل در آمار مشمولان تحت پوشش است.

  • نویسنده : امیر خسروشاهی