رئیس شورای شهرستان تبریز از بررسی پروژه های نیمه تمام خسروشاه در جلسه این شورا خبر داد.

به گزارش خسروشاه نیوز پورقلی رئیس شورای شهرستان تبریز گفت: در جلسه شورای شهرستان مقرر شد در بخش خسروشاه در خصوص فاضلاب شهرستان با توجه به اینکه در گذشته ۱۵ درصد عملیاتی شده بود مقرر گردید که مسیر اصلی یا شبکه اصلی ادامه پیدا کند و به همان شبکه قبلی متصل شود.

وی گفت: مقرر گردید که مسیر گشتارکاه توسط شهرداری و کارخانجاتی که در آن محل حضور دارند تامین اعتبار انجام شود و با همکاری شهرداری تبریز در خصوص آسفالت و روکش جاده تصمیم نهایی صورت بگیرد و مسئولیت اخذ مجوز بر عهده راهداری باشد.

پورقلی در خصوص آخرین وضعیت انتقال پلیس راه نیز گفت: برای انتقال پلیس راه تبریز-آذرشهر به اطراف پادگان شهید قاضی جلسه‌ی مجزا و نهایی در استانداری تشکیل خواهد شد زیرا تامین اعتبار این پروژه بر عهده شرکت عمران می‌باشد.