عضو شورای اسلامی شهر تبریز با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود با تبدیل خسروشاه به شهرستان مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز، فریدون بایی اقدم عضو شورای اسلامی شهر تبریز در مخالفت با تبدیل خسروشاه به شهرستان نوشت:

بدنبال بی تدبیری ها و سیاسی کاری ها در تشکیل بخش باسمنج، شنیده ها حاکی است، در ادامه پروژه بخش تراشی و شهرستان تراشی در بیخ گوش تبریز، پروژه جدیدی از طریق جداسازی بخش خسروشاه از شهرستان تبریز با محوریت تعدادی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است.

همه این تلاش های خائنانه در حق تبریز عزیزمان در شرایطی صورت می گیرد که در مذاکرات اخیر مجلس در ارتباط با افزایش کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برعکس اغلب کلانشهرهای کشور، بدلیل کاهش رتبه جمعیتی شهر تبریز، هیچ نامی از شهر تبریز برده نشده است.

اینجانب ضمن هشدار به هرگونه اقدام نابخردانه، غیرفنی و غیرعلمی در زمینه تغییرات تقسیمات سیاسی، از متوليان امر خواهشمندم در کلیه تصمیمات این چنینی، مجموعه شهری تبریز اعم از شهرهای سهند، اسکو، آذرشهر، ایلخچی، خسروشاه، باسمنج، سردرود، صوفیان و دهها سکونتگاه روستایی را با رویکردی آینده نگرانه با الویت حفظ شان و جایگاه شهر تبریز مدنظر قرار دهند تا مصداق «بیر دلی قویویا بیر داش سالار مین عقیللی چیخاداماز» نباشید.

این اظهار نظر بابایی اقدم با واکنش منفی کاربران فضای مجازی روبرو شده است.

تبدیل خسروشاه به شهرستان از مطالبات قدیمی و اصلی مردم خسروشاه می باشد که چندین سال است به دنبال این موضوع هستند.

  • نویسنده : سعید خسروشاهی