ورود جدی به موضوع فرهنگ نباید به باد فراموشی سپرده شود

فرهنگ، حلقه گم شده در مناسبات خسروشاه

خسروشاه از دیرباز به عنوان یک شهر مذهبی و سنتی در منطقه شناخته شده است. بطوریکه آمار پایین بزه و جرم در #خسروشاه مویدی بر این موضوع است.

با تاملی بر حوزه فرهنگ مذهبی در دو دهه اخیر می توان به کم کاری نهادها و دستگاه های ذیربط در این حوزه پی برد.

فرهنگ سازی وظیفه یک دستگاه یا نهاد نیست! بلکه سازمان های مختلف دخیل در این موضوع مهم هستند که باید با همکاری هم زمینه سازی کنند.

به عنوان نمونه هیچ برنامه جامع و متمرکزی در دهه امامت و ولایت در شهر ما وجود ندارد! در حالیکه اعیاد قربان و به ویژه غدیر از مهمترین مناسبات شیعه به شمار می رود.

شاید بتوان گفت جایگاه #کمیسیون_فرهنگی شورای اسلامی شهر در این موضوع پررنگ تر است. بطوریکه طبق قانون،بررسی و شناخت کمبودها، نیاز و نارسایی های اجتماعی و فرهنگی و ارائه راه حل های اصلاحی و کاربردی در این زمینه از مهمترین وظایف شورا است. اما فعالیت قابل توجهی مشاهده نمی شود!

ورود جدی به موضوع فرهنگ نباید به باد فراموشی سپرده شود!

  • نویسنده : سعید خسروشاهی