Foods Highest in Vitamin B12 (Cobalamin) - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
Foods Highest in Vitamin B12 (Cobalamin) - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آیا دچار کمبود ویتامین B12 هستم؟! نشانه های مهمی که باید به آنها توجه کرد 05 بهمن 1400

آیا دچار کمبود ویتامین B12 هستم؟! نشانه های مهمی که باید به آنها توجه کرد

از علائمی که می تواند نشان دهنده کمبود B12 باشد، رنگ پریدگی یا زردی پوست است.