۲۲ بهمن - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
۲۲ بهمن - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
به وعده‌های۴ سال ونیم اول دولت به خوبی عمل کردیم 22 بهمن 1399
رئیس جمهور:

به وعده‌های۴ سال ونیم اول دولت به خوبی عمل کردیم

رئیس جمهور گفت: ما امروز در برابر ملت ایران سرافرازیم که به وعده‌هایی که به ملت دادیم در ۴ سال ونیم اول به خوبی عمل کردیم.