کنکور ۱۴۰۲ - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کنکور ۱۴۰۲ - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
اعلام حذفیات منابع طرح سؤال کنکور ۱۴۰۲ 24 آذر 1401

اعلام حذفیات منابع طرح سؤال کنکور ۱۴۰۲

سازمان سنجش آموزش کشور فهرست حذفیات منابع آزمون اختصاصی (سراسری) نوبت اول در دی ۱۴۰۱ و نوبت دوم در تیر ۱۴۰۲ که از آن سؤال طرح نخواهد شد، را منتشر کرد.