کنستانت - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کنستانت - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
هزینه ۵۲ میلیاردی برای باز شدن پنجره تراکتور 15 مهر 1400

هزینه ۵۲ میلیاردی برای باز شدن پنجره تراکتور

باشگاه تراکتور بدهی چهار تن از بازیکنان و مربیان خارجی خود را پرداخت کرد.