کنتور هوشمند - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کنتور هوشمند - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
هیچ پولی برای هوشمندسازی کنتور از مردم اخذ نمی شود 28 تیر 1401
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد

هیچ پولی برای هوشمندسازی کنتور از مردم اخذ نمی شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف دولت به هوشمندسازی کنتورها، بیان کرد: بر اساس مصوبه مجلس نباید هیچ پولی برای هوشمندسازی کنتورها از مردم اخذ شود.