کمبود روغن جامد - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کمبود روغن جامد - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
روغنی که هست ولی نیست! / فروش روغن بصورت مشروط در برخی مغازه ها 29 دی 1399
گزارش:

روغنی که هست ولی نیست! / فروش روغن بصورت مشروط در برخی مغازه ها

این روزها خرید روغن تبدیل به یک دغدغه برای شهروندان شده است! کمبود روغن از یک طرف و قیمت های نجومی از طرف دیگر داد مردم را درآورده است.