کسوف - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کسوف - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
وقوع خورشیدگرفتگی حلقه‌ آتش در روز پنجشنبه 17 خرداد 1400

وقوع خورشیدگرفتگی حلقه‌ آتش در روز پنجشنبه

در اولین خورشید گرفتگی سال جاری ماه به طور کامل خورشید را پنهان خواهد کرد و تنها حلقه‌ای آتشین از آن باقی خواهد گذاشت.