کرونا در خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کرونا در خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
خسروشاه قرمز شد 18 فروردین 1400

خسروشاه قرمز شد

تمامی مراکز استانها از امروز ۱۸ فروردین در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

13 فروردین 1400
خیز چهارم کرونا؛

خسروشاه، نارنجی شد

وزارت بهداشت اعلام کرد: در خیز چهارم کرونا شهرهای تبریز، مشهد، سمنان، قم، سنندج، گرگان و ساری در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفتند.