نساجی مازندران - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
نخستین پیروزی تراکتور با رسول خطیبی ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
تراکتور 2-1 نساجی

نخستین پیروزی تراکتور با رسول خطیبی

تراکتور به اولین برد خود با هدایت خطیبی در لیگ بیستم دست یافت.