قطعی گاز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قطعی گاز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قطع گاز ۹۵ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان شرقی 25 دی 1401

قطع گاز ۹۵ اداره دولتی پرمصرف در آذربایجان شرقی

مدیر بهره برداری شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: در جریان پایش مصارف گاز دستگاه های اجرایی استان، تاکنون جریان گاز ۹۵ مشترک پرمصرف شناسایی و قطع شده است.