قرنطینه هوشمند - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قرنطینه هوشمند - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
اجرای طرح قرنطینه هوشمند از یکشنبه آینده 16 آذر 1400
وزیر کشور مطرح کرد؛

اجرای طرح قرنطینه هوشمند از یکشنبه آینده

وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح قرنطینه هوشمند از یکشنبه آینده گفت: این طرح در قالب پنج مرحله در سازمان های اداری، حمل و نقل عمومی، اصناف و مراکز خدماتی و رفاهی اجرا خواهد شد.