فدراسیون فوتبال ایران - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
یک تراکتوری نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شد ۲۰ دی ۱۳۹۹

یک تراکتوری نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شد

جدیدترین خبر در خصوص معاون ورزشی باشگاه تراکتور این است که نصیرزاده برای انتخابات فدراسیون فوتبال نامزد شده است.