طرح زوج و فرد در تبریز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
جزئیات اجرای طرح زوج و فرد خودروها در تبریز ۱۶ دی ۱۳۹۹
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تشریح کرد

جزئیات اجرای طرح زوج و فرد خودروها در تبریز

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، جزئیات اجرای دوباره طرح زوج و فرد خودروها در شهر را تشریح کرد.