دلار - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
پایان دوره حبس قیمت دلار ۱۷ دی ۱۳۹۹
دلار به کدام سو می رود؟

پایان دوره حبس قیمت دلار

علائم و شواهد نشان می دهد جهت قیمت دلار در بازار در حال تغییر است این اثر را برخی به اتفاقات سیاسی و البته تصمیم مجلس مرتبط می دانند.