حذف دفترچه تامین اجتماعی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
زیر ۱۸ ساله های فاقد کدملی با شناسنامه دکتر بروند ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

زیر ۱۸ ساله های فاقد کدملی با شناسنامه دکتر بروند

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به برخی چالش های پیش روی طرح حذف دفترچه های بیمه درمان گفت: اکنون فرصت خوبی برای تشکیل پرونده الکترونیک سلامت به دست آمده و یک کار ملی است که نفعش برای نظام سلامت و بیمار است.