بزرگترین خیر مدرسه ساز کشور - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
حاج جلیل خسروشاهی گمنام ترین خیر مدرسه ساز ایران و جهان ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

حاج جلیل خسروشاهی گمنام ترین خیر مدرسه ساز ایران و جهان

حاج جلیل خسروشاهی فرزند حاج غفار خسروشاهی متولد خسروشاه یکی از بخش‌های تبریز، گمنام‌ترین خیر مدرسه ساز ایران و جهان است.