احمد بایبوردی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
احمد بایبوردی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
متاسفانه درختان سیب و انگور  در مناطق اطراف نیروگاه‌ها از بین رفته‌اند 03 آبان 1400
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

متاسفانه درختان سیب و انگور در مناطق اطراف نیروگاه‌ها از بین رفته‌اند

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: درختان سیب و انگور نسبت به گاز اکسید گوگرد بسیار حساسند و متاسفانه در مناطق اطراف نیروگاه‌ها از بین رفته‌اند. این گاز یکی از عوامل اصلی خورندگی در تاسیسات واحدهای صنعتی است.