آژیر خطر در تهران - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آژیر خطر در تهران - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
تکذیب سقوط هواپیمای ترکیش ایر در فرودگاه امام خمینی 11 بهمن 1399

تکذیب سقوط هواپیمای ترکیش ایر در فرودگاه امام خمینی

مدیر روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی شایعه سقوط هواپیمای ترکیش ایر را تکذیب کرد.