آواراق - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آواراق - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
سند زمین های فاز ۴ سهند (آواراق)بنام شرکت عمران صادر شده است 26 دی 1401
مدیرعامل شرکت عمران سهند:

سند زمین های فاز ۴ سهند (آواراق)بنام شرکت عمران صادر شده است

سرپرست شرکت عمران سهند در مورد زمین های اختلافی بین سهند و خسروشاه گفت: سند زمین های فاز ۴ سهند (آواراق)بنام شرکت عمران صادر شده است