آموزش زبان خارجی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آموزش زبان خارجی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
جزئیات آموزش زبان چینی در مدارس/ آموزش ترکیبی مد نظر است 19 تیر 1402
امانی طهرانی مطرح کرد؛

جزئیات آموزش زبان چینی در مدارس/ آموزش ترکیبی مد نظر است

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش جزئیات آموزش زبان چینی در مدارس را ارائه کرد.