با حضور رئیس کارگروه تقسیمات وزارت کشور در روستاهای اسفهلان و لاهیجان، موضوع تبدیل این دو روستا به شهر بررسی شد.

به گزارش خسروشاه نیوز، با حضور دکتر جهان محمدی رئیس کارگروه تقسیمات وزارت کشور در روستاهای اسفهلان و لاهیجان، موضوع تبدیل این دو روستا به شهر بررسی شد.

در این بازدید که رئیس تقسیمات سیاسی استانداری آذربایجان شرقی، بخشدار بخش خسروشاه، اعضای شورای اسلامی و دهیار لاهیجان و اسفهلان نیز حضور داشتند، زیرساخت ها و امکانات لاهیجان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ روستای اسفهلان دارای ۱۵۸۷ خانوار بوده و جمعیت آن معادل ۴۹۳۹ نفر می باشد.

روستای لاهیجان نیز بر اساس همین سرشماری، ۱۶۶۳ خانوار داشته و جمعیت آن ۵۴۳۰ نفر می باشد.

لاهیجان

  • نویسنده : سعید خسروشاهی