رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان از احداث دانشکده مهارت و کارآفرینی در خسروشاه خبر داد.

به گزارش خسروشاه نیوز عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان در گفت و گو با خبرنگار خسروشاه نیوز گفت:با توجه به اینکه دانشگاه آزاد خسروشاه فاقد مجوز است، توافق کردیم دانشکده مهارت و کارآفرینی تاسیس نماییم.

وی اظهار کرد: مقرر شده با فروش زمین های اهدایی خیرین به دانشگاه آزاد، و همکاری مسئولین شهر، دانشکده مهارت و کارآفرینی در #خسروشاه تاسیس شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: با توجه به زمان بر بودن این پروسه، زمانبندی برای تاسیس دانشکده تعیین نشده اما کارهای لازم شروع شده است.

گفتنی است مردادماه خبر ادغام دانشگاه آزاد اسلامی خسروشاه با دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منتشر شده بود که مورد انتقاد شهروندان قرار گرفت. حال مسئولین با وعده جدید احداث دانشکده مهارت و کارآفرینی به میدان آمده اند.

  • نویسنده : سعید خسروشاهی