سال 1399 در حالی به اتمام رسید که پروژه ها عمرانی متعددی در خسرشاه در دست اجرا بوده است.

به گزارش خسروشاه نیوز، در حالی سال ۱۳۹۹ به اتمام رسید و سال ۱۴۰۰  شروع شد که پروژه های عمرانی شهر خسروشاه در شرایط متفاوتی بسر می برند.

در این گزارش اجمالی به مهمترین این پروژه ها و شرایط فعلی آنها پرداخته ایم.

ساختمان جهاد کشاورزی:

ساختمان نیمه تمام جهاد کشاورزی که در خیابان امام جنوبی، روبروی پارک شیخ سالار، چندین سال به صورت نیمه تمام رها شده است، مشخص نیست کی به اتمام برسد و مورد بهره برداری قرار گیرد.

دانشگاه پیام نور:

این دانشگاه که بیش از یک دهه از فعالیت آن در خسروشاه گذشته است هنوز یک ساختمان مستقل ندارد! زمین اهدایی خیرین به این دانشگاه در مرحله پی ریزی مانده و رییس فعلی دانشگاه پیام نور خسروشاه که نزدیک ۱۰ سال در راس مدیریت این دانشگاه قرار دارد هنوز نتوانسته ساختمان مستقلی فراهم آورد!

مجتمع تجاری شهرداری:

کارهای عمرانی این پروژه که از اوایل سال گذشته شروع شد در کمتر از یکسال با پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی در مراحل پایانی قرار گرفته است. رسول کریمیان شهردار خسروشاه قول بهره برداری از این پروژه تا قبل از اتمام دوره فعلی شهرداری را داده است.

ساختمان شماره ۲ آتش نشانی:

این پروژه نیز با پیشرفت ۸۰ درصدی به گفته رسول کریمیان شهردار #خسروشاه، در نیمه اول سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

استخر ورزش و جوانان:

این پروژه در سال ۱۳۹۰ و در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت دهم به خسروشاه اختصاص یافت. اما با گذشت بیش از ۹سال هنوز با وجود پیشرفت فیزیکی، هنوز به بهره برداری نرسیده است. هر چند که در سال های گذشته بودجه هایی برای این امر تخصیص یافت اما هیچکدام محقق نشد!

  • نویسنده : سعید خسروشاهی