روزنامه رسالت نوشت: توصیف رهبری از وضع تورم، کاملا با حس مردم منطبق بود. تورم پیاپی و چندساله‌ای که مردم را فرسوده است.

به گزارش خسروشا نیوز روزنامه رسالت نوشت: رهبر معظم، مسائل فرهنگی را تا حد زیادی وابسته به بهبود شرایط اقتصادی می‌دانند.این ایجاب می‌کند افراد دست‌اندرکاری که دغدغه‌های فرهنگی بیشتری دارند هم تلاش خود را بیشتر معطوف به امر واجب مهار تورم کنند. توصیف رهبری از وضع تورم، کاملا با حس مردم منطبق بود. تورم پیاپی و چندساله‌ای که مردم را فرسوده است.

بااین‌حال هنوز اندک افراد و جریان‌هایی هستند که اولویت اقتصاد و تأثیر حیاتی آن برای تمام وجوه فرهنگ ازجمله حجاب را درک نکرده‌اند و از سخنان سه‌شنبه رهبری، تنها چند جمله مربوط به حجاب را چسبیده‌اند.

حال‌آنکه‌ سخنان ایشان در مورد حجاب در یک چارچوب مشخص بود. چارچوبی که یک ضلع آن اولویت اقتصاد و تحت تأثیر بودن فرهنگ است. ضلع مهم دیگر آن، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست و تفکر و درنگ برای مدیریت فرهنگ و امر شرعی و قانونی حجاب است. رفتارهای ضربتی، ساده‌انگارانه، دفعی و شدید، نسبتی با امر رهبری به برنامه‌ریزی در این مورد ندارد. کاری نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست پژوهی دارد که پیچیده است و باید با زیرکی و دقت پیش برود. حجاب، مسئله‌ای نیست که با یک قانون مبتنی بر برخورد و تنبیه و جریمه‌ حل بشود. این سیاست‌های بدون برنامه، تنها پیچیدگی این مقوله را خواهد افزود.