سرپرست شرکت عمران سهند در مورد زمین های اختلافی بین سهند و خسروشاه گفت: سند زمین های فاز ۴ سهند (آواراق)بنام شرکت عمران صادر شده است

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز، فرهاد سعیدی گفت: سند زمین های موجود در فاز ۴ سهند (آواراق)بنام شرکت عمران صادر شده است

مدیرعامل شرکت عمران سهند افزود: در فاز ۴ سندهای ما قطعی شده است. آخرین سندی هم که برای اصلاح رفته در اداره ثبت است و کارهایش به زودی تمام شده و دریافت خواهیم کرد.

سعیدی تاکید کرد: با صدرو و دریافت این سند تمام اختلافات بین سهند و خسروشاه در مورد زمین های آواراق حل شده است.

وی گفت: از جایی که خسروشاه تابلو زده است به سمت پایین از لحاظ تقسیمات کشوری متعلق به خسروشاه می باشد.

سرپرست شرکت عمران سهند افزود: علی رغم اینکه درختان کاشته شده نیز در حوزه خسروشاه قرار دارد، ما بر حسب وظیفه به آنها رسیدگی کرده ایم و از این به بعد هم رسیدگی خواهیم کرد.